Superviye Halama


     
Supervize Halama

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Mgr. Martin HALAMA, nar. 1968

VZDĚLÁNÍ

 • 2010 – 2012 Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Sociální práce se zaměřením na komunikaci a psychoterapii.
 • 2001 – 2004 Pedagogická fakulta TU Liberec. Sociální pracovník.
 • 1982 – 1986 Gymnázium Karviná

PRAXE

 • 2006 – dosud SUPERVIZOR, odborná případová supervize pro oblast sociálních služeb (sociální poradenství, telefonická krizová pomoc, osobní asistence, pečovatelské služby, domovy pro seniory, azylové domy, ad.).
 • 2006 – dosud PORADCE v oblasti rozvoje osobnosti
 • 2003 – dosud LEKTOR, vzdělávání dospělých. Lektorská účast v projektech:
  Výcvikový kurz telefonické krizové intervence ( „D" o.s.), Rekvalifikační kurz kompletní krizové intervence („D", o.s.), Komplexní vzdělávací program pro pracovníky v sociálních službách („D“ ,o. s.), Supervizní seminář, akreditace MPSV, („D“ ,o. s.), Sociálně patologické jevy v pregraduálním vzdělávání (Slezská univerzita v Opavě, fakulta veřejných politik), Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji („D" o.s.), Vzdělávání pracovníků služeb sociální prevence, („D" o.s.), Vzdělávání úředníků sociálních odborů obcí, měst a krajů zabývajících se prevencí, ( „D" o.s.)., Telefonická krizová intervence pro psychology a duchovní, Ministerstvo vnitra Slovenské republiky (2008)
 • 2001 – 2008 VEDOUCÍ, Linka důvěry Liberec
  Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o.
 • 2000 – 2001 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, pracovník telefonické krizové pomoci, Linka důvěry Liberec
 • 1999 – 2001 SOCIOTERAPEUT, cílová skupina mladiství uživatele drog
  Preventivní a krizové centrum, Středisko výchovné péče - Locus L, Liberec
 • 1999 – 2001 socioterapeut, cílová skupina drogově závislí dospělí, Terapeutická komunita pro drogově závislé, Nová Ves
 • 1990 – 1991 VYCHOVATEL, Domov mládeže, Český Těšín
 • 1986 – 1987 UČITEL, Základní škola, Karviná

KURZY, VÝCVIKY, SUPERVIZE

 • 2007 – 2009 Výcvik ODBORNÁ PŘÍPADOVÁ SUPERVIZE (262 hodin, Remedium Praha, PhDr. B. Baštecká, PhDr. M. Kinkor; akreditace MŠMT ČR a MPSV ČR)
 • 2006 – 2008 Výcvik PROFESNÍ DOVEDNOSTI pro pracovníky v pomáhajících profesích V GESTALT TERAPEUTICKÉM PŘÍSTUPU (209 hodin, Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, Mgr. J. Knop, Mgr. M. Zemanová)
 • 2006 Práce s časovou osou – PSYCHOSOMATICKÝ KONTEXT PRÁCE S KLIENTEM
  (25 hodin, Lirtaps, o.p.s. - MUDr. V. Chvála, PhDr. L. Trapková)
 • 2006 LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI školitele probačního programu Právo pro každý den
  (86 hodin, Partners Czech, akreditace MS ČR)
 • 2005 Úvod do ŘÍZENÍ A SUPERVIZE
  (20 hodin, Remedium Praha a Partners Czech)
 • 2005 INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ
  (20 hodin, Modrá linka Brno, akreditace ČAPLD)
 • 2004 – 2005 KRIZOVÁ INTERVENCE
  (60 hodin, Remedium Praha)
 • 2000 – 2004 SEBEZKUŠENOSTNÍ VÝCVIK V PSYCHODYNAMICKY A HLUBINNĚ ORIENTOVANÉ PSYCHOTERAPII (578 hodin, SUR, akreditace Česká psychiatrická společnost, Česká psychoterapeutická společnost, Asociace klinických psychologů)
 • 2000 TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE
  (108 hodin „D“, o. s. Liberec, akreditace ČAPLD)
 • 1999 – dosud pracuji pod supervizí

JINÉ

 • 2006 – dosud člen sdružení lektorů Společenství pro vzdělávání a supervizi v krizové intervenci se zaměřením na práci s klienty v krizi
 • 2007 – 2010 školitel probačního programu „Právo pro každý den“, pro mladistvé pachatele trestných činů ve spolupráci s Probační a mediační službou Liberec
 • 2002 - 2007 člen České asociace pracovníků linek důvěry (ČAPLD), místopředseda
 • 2003 - 2008 člen Komise pro sociálně – právní ochranu dětí. Magistrát města Liberce
 • 2005 - 2007 člen pracovní skupiny pro duševní zdraví - Komunitní plánování sociálních služebSrpen 2012